De VPN

De Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland (VPN) is de branche- en belangenorganisatie van de Nederlandse substraatsector. De substraten die in Nederland worden geproduceerd, vormen een onmisbare basis voor de teelt van groenten, bloemen en planten in Europa. Waarbij in hoge mate rekening wordt gehouden met duurzaamheid, productveiligheid en maatschappelijk verantwoorde grondstoffen.

Missie

Het uitdragen van de VPN als de organisatie van Nederlandse potgrond- en substraatproducenten. De sector beoogt een hoge en constante kwaliteit van de producten, waarbij duurzaamheid, productveiligheid en Maatschappelijk Verantwoorde grondstoffen hoog in het vaandel staan.

Organisatie

Lees meer

Duurzaamheid en veiligheid

Lees meer

Substraten

Lees meer

Certificering

Lees meer

Brede maatschappelijke coalitie gaat zich inzetten voor verdere versnelling reductie milieu-impact potgrond en substraten.

Persbericht | 18 november 2022
Op 18 november 2022 heeft een brede coalitie van partijen een convenant getekend met vergaande doelstellingen gericht op de reductie van de milieu-impact van potgrond en substraten. De coalitie bestaat uit 15 partijen uit het bedrijfsleven, de rijksoverheid, kennisorganisaties en NGO’s. Partijen hebben afgesproken om te komen tot een versnelling van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, hergebruik van substraten en verantwoorde veenwinning. Ook is er afgesproken dat er richting de consument een voorlichtingscampagne komt over gebruikte grondstoffen en de milieu-impact van potgrond.

VPN Beleidsagenda 2020 – 2025
EEN STERKE,
ONMISBARE BASIS

Met de beleidsagenda “Een sterke, onmisbare basis” heeft de Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland (VPN) een ambitieuze agenda voor de toekomst gepresenteerd. De substraatsector zet zich in voor een continue verbetering m.b.t. kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van substraten en stelt hiervoor ambitieuze doelen.

Leaflets beleidsagenda

Uit de beleidsagenda is een viertal hoofdonderwerpen samengevat en verwoord in vier leaflets:

De VPN – De Nederlandse substraatsector

Duurzaamheid

Voedselproductie

Ambities

Visie:

Verantwoord omgaan met materiaal en daarbij grondstoffen gebruiken, die recht doen aan de voedselveiligheid. Dit wordt vertaald in mogelijkheden om substraten te ontwikkelen, die maatschappelijk verantwoord zijn.

Businessblog

Samen kom je verder dan in je eentje

“Toen mijn opa hier begon in Den Hoorn waren hier rondom alleen maar tuinders gevestigd. Dat is wel flink veranderd.” Directeur Frank Meeuwisse (33) wijst om zich heen op de 1,8 hectare grote locatie in Den Hoorn. Aan de ene kant rukt de woningbouw van Delft en Rijswijk op, aan de andere kant grenst het terrein van MeeGaa aan de A4 en de N211, de veilingroute. Ideaal om de acht eigen vrachtauto’s snel naar de afnemers in het Westland, Aalsmeer en Boskoop te sturen. Maar het betekent ook dat verder groeien op deze locatie z’n beperkingen kent. Het is één van de uitdagingen waar deze jonge ondernemer voor staat…

In de media

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Brede maatschappelijke coalitie gaat zich inzetten voor verdere versnelling reductie milieu-impact potgrond en substraten.

Persbericht | 18 november 2022
Op 18 november 2022 heeft een brede coalitie van partijen een convenant getekend met vergaande doelstellingen gericht op de reductie van de milieu-impact van potgrond en substraten. De coalitie bestaat uit 15 partijen uit het bedrijfsleven, de rijksoverheid, kennisorganisaties en NGO’s. Partijen hebben afgesproken om te komen tot een versnelling van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, hergebruik van substraten en verantwoorde veenwinning. Ook is er afgesproken dat er richting de consument een voorlichtingscampagne komt over gebruikte grondstoffen en de milieu-impact van potgrond.

© De VPN | Home - Disclaimer