De VPN

De Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland (VPN) is de branche- en belangenorganisatie van de Nederlandse substraatsector. De substraten die in Nederland worden geproduceerd, vormen een onmisbare basis voor de teelt van groenten, bloemen en planten in Europa. Waarbij in hoge mate rekening wordt gehouden met duurzaamheid, productveiligheid en maatschappelijk verantwoorde grondstoffen.

Missie

Het uitdragen van de VPN als de organisatie van Nederlandse potgrond- en substraatproducenten. De sector beoogt een hoge en constante kwaliteit van de producten, waarbij duurzaamheid, productveiligheid en Maatschappelijk Verantwoorde grondstoffen hoog in het vaandel staan.

Organisatie

Lees meer

Mens en Milieu

Lees meer

Substraten

Lees meer

Certificering

Lees meer

Topsport in de potgrond- en substraatbranche vanwege sterk gestegen vraag en druk op grondstoffenmarkt.

Persbericht

’s-Gravenzande, 26 maart 2021 
Met de hernieuwde aandacht en waardering voor tuinieren in tijden van COVID-19, is de vraag naar potgrond in de consumentenmarkt in de afgelopen 12 maanden met ongeveer 20% gegroeid. Daarnaast groeit de vraag naar potgrond- en substraat bij professionele afnemers in de tuinbouw. Een trend die we niet alleen zien in Nederland maar ook elders in Europa.

Lees hier het persbericht

VPN Beleidsagenda 2020 – 2025
EEN STERKE,
ONMISBARE BASIS

Met de beleidsagenda “Een sterke, onmisbare basis” heeft de Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland (VPN) een ambitieuze agenda voor de toekomst gepresenteerd. De substraatsector zet zich in voor een continue verbetering m.b.t. kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van substraten en stelt hiervoor ambitieuze doelen.

Leaflets beleidsagenda

Uit de beleidsagenda is een viertal hoofdonderwerpen samengevat en verwoord in vier leaflets:

De VPN – De Nederlandse substraatsector

Duurzaamheid

Voedselproductie

Ambities

Visie:

Verantwoord omgaan met materiaal en daarbij grondstoffen gebruiken, die recht doen aan de voedselveiligheid. Dit wordt vertaald in mogelijkheden om substraten te ontwikkelen, die maatschappelijk verantwoord zijn.

Businessblog

Een Vleugje meer koning

Toine Schipper, directeur-eigenaar van Nevema 
BV, is tegelijk optimistisch én pessimistisch over 
de toekomst van het gebruik van veen in de Nederlandse tuinbouw. “In Estland hebben we vergunning om een fiks areaal te mogen vervenen. Met veenlagen van 8 tot wel 10 meter dikte. Als we daar veen winnen, gaat dat met laagjes van 2 tot 5 cm dikte per jaar. Daar kunnen we op een verantwoorde manier nog generaties mee vooruit. Tegelijk zien we ook dat continenten die in opkomst zijn – Afrika, Zuid-Amerika, en vooral Azië – op het vinkentouw zitten. Zij azen op waardevolle grondstoffen als veen en kokos om in de stijgende voedselbehoefte en groeiende welvaart te voorzien. Als we niet oppassen gaan zij er straks met de spullen vandoor.”

In de media

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Topsport in de potgrond- en substraatbranche vanwege sterk gestegen vraag en druk op grondstoffenmarkt. 

PERSBERICHT
Met de hernieuwde aandacht en waardering voor tuinieren in tijden van COVID-19, is de vraag naar potgrond in de consumentenmarkt in de afgelopen 12 maanden met ongeveer 20% gegroeid. Daarnaast groeit de vraag naar potgrond- en substraat bij professionele afnemers in de tuinbouw. Een trend die we niet alleen zien in Nederland maar ook elders in Europa.

© De VPN | Home - Disclaimer