De VPN

De Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland (VPN) is de branche- en belangenorganisatie van de Nederlandse substraatsector. De substraten die in Nederland worden geproduceerd, vormen een onmisbare basis voor de teelt van groenten, bloemen en planten in Europa. Waarbij in hoge mate rekening wordt gehouden met duurzaamheid, productveiligheid en maatschappelijk verantwoorde grondstoffen.

Missie

Het uitdragen van de VPN als de organisatie van Nederlandse potgrond- en substraatproducenten. De sector beoogt een hoge en constante kwaliteit van de producten, waarbij duurzaamheid, productveiligheid en Maatschappelijk Verantwoorde grondstoffen hoog in het vaandel staan.

Organisatie

Lees meer

Mens en Milieu

Lees meer

Substraten

Lees meer

Certificering

Lees meer

Brede coalitie voor verduurzaming potgrond en substraten 

Persbericht

’s-Gravenzande, 21 juli 2021 
Tien organisaties betrokken bij de productie, het gebruik en de verkoop van potgrond en substraten hebben in een gezamenlijke brief aan minister Schouten van LNV aangegeven verdere stappen te willen zetten op het gebied van hernieuwbare grondstoffen en verantwoorde veenwinning. Er zijn al de nodige stappen gezet, door een gezamenlijke aanpak in de keten ziet de sector extra kansen. Het uiteindelijk doel is te komen tot een verdere verduurzaming van de productie van (vrucht)groenten, sierteelt en boomkwekerij gewassen die ons leven groener, gezonder en aangenamer maken. 

Lees hier het persbericht

VPN Beleidsagenda 2020 – 2025
EEN STERKE,
ONMISBARE BASIS

Met de beleidsagenda “Een sterke, onmisbare basis” heeft de Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland (VPN) een ambitieuze agenda voor de toekomst gepresenteerd. De substraatsector zet zich in voor een continue verbetering m.b.t. kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van substraten en stelt hiervoor ambitieuze doelen.

Leaflets beleidsagenda

Uit de beleidsagenda is een viertal hoofdonderwerpen samengevat en verwoord in vier leaflets:

De VPN – De Nederlandse substraatsector

Duurzaamheid

Voedselproductie

Ambities

Visie:

Verantwoord omgaan met materiaal en daarbij grondstoffen gebruiken, die recht doen aan de voedselveiligheid. Dit wordt vertaald in mogelijkheden om substraten te ontwikkelen, die maatschappelijk verantwoord zijn.

Businessblog

Geen zomerstop substraatsector

Eind maart was de situatie zo spannend dat de VPN (Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland) een persbericht uitbracht over de actuele ontwikkelingen op de markt voor potgrond en substraten. De sector moet zich in steeds meer bochten wringen om aan de vraag van professionele telers en kwekers (bij elkaar goed voor € 260 miljoen aan substraat) te voldoen. Dankzij een aantal noodmaatregelen en zeker ook dankzij de soepele samenwerking met telers – “onze afnemers zijn zeer begripvol en coöperatief” – lukt dat gelukkig nog steeds. Speciaal voor KAS Magazine kwam het VPN-bestuur in een extra Teams-meeting bijeen om wat meer tekst en uitleg te geven. 

In de media

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Brede coalitie voor verduurzaming potgrond en substraten 

PERSBERICHT
Met de hernieuwde aandacht en waardering voor tuinieren in tijden van COVID-19, is de vraag naar potgrond in de consumentenmarkt in de afgelopen 12 maanden met ongeveer 20% gegroeid. Daarnaast groeit de vraag naar potgrond- en substraat bij professionele afnemers in de tuinbouw. Een trend die we niet alleen zien in Nederland maar ook elders in Europa.

© De VPN | Home - Disclaimer