De VPN

De Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland (VPN) is de branche- en belangenorganisatie van de Nederlandse substraatsector. De substraten die in Nederland worden geproduceerd, vormen een onmisbare basis voor de teelt van groenten, bloemen en planten in Europa. Waarbij in hoge mate rekening wordt gehouden met duurzaamheid, productveiligheid en maatschappelijk verantwoorde grondstoffen.

Missie

Het uitdragen van de VPN als de organisatie van Nederlandse potgrond- en substraatproducenten. De sector beoogt een hoge en constante kwaliteit van de producten, waarbij duurzaamheid, productveiligheid en Maatschappelijk Verantwoorde grondstoffen hoog in het vaandel staan.

Organisatie

Meer lezen

Mens en Milieu

Meer lezen

Substraten

Meer lezen

Certificering

Meer lezen

Visie:

Verantwoord omgaan met materiaal en daarbij grondstoffen gebruiken, die recht doen aan de voedselveiligheid. Dit wordt vertaald in mogelijkheden om substraten te ontwikkelen, die maatschappelijk verantwoord zijn.

VPN: spreekbuis voor de substraatsector

juli 2018

Bekijk dit artikel

Directeur Ver. Potgrond- en substraatfabrikanten Nederland

De professionaliseringsslag die de VPN als belangenbehartiger van de potgrond en substraatsector heeft doorgemaakt, krijgt een vervolg, middels de aanstelling van een Directeur voor de organisatie. Han de Groot versterkt als directeur vanaf 1 januari 2019 de organisatie.

Lees meer

© De VPN | Home - Disclaimer