Volumegarantie

Alle leden van de VPN zijn aangesloten bij RHP.

RHP is het keurmerk en kenniscentrum voor de substraatteelt. Het RHP-keurmerk biedt zekerheid dat het substraat voldoet aan de juiste kwaliteitseisen voor water- en luchtgehalte, pH en bijvoorbeeld EC. Ook biedt het zekerheid dat het substraat zuiver en schoon is en dat het veilig kan worden toegepast zonder risico’s voor de teelt. Het RHP-keurmerk waarborgt de kwaliteit van teeltmedia in de keten, van grondstofwinning tot bewerking en aflevering bij de gebruiker op het bedrijf.

Naast een hoge kwaliteit is het ook belangrijk dat de afnemers van potgrond of substraat de juiste volumes ontvangen. Daarvoor is een meetmethode ontwikkeld en vastgesteld. Alle VPN-leden leveren hun producten volgens de EN-norm. Deze norm is op Europees niveau vastgesteld (EN 12580).

© De VPN | Home - Disclaimer